A ydych am ymuno â thîm deinamig sydd â gweledigaeth glir i wella safonau ac ymdrechu am ragoriaeth ym mhopeth a gynigiwn? Dyma gyfle cyffrous i unigolyn sy’n gallu dangos tystiolaeth o sgiliau cyfathrebu, trefnu ac arwain rhagorol.

Eich briff fyddai bod yn arweinydd strategol ar gyfer ystod o feysydd cymorth busnes gan gynnwys Cyllid, Pobl a Diwylliant, Digidol, Y Gymraeg, Ystadau, Arholiadau a SGRh. Byddwch yn gweithio’n agos gyda’r Pennaeth Cynorthwyol ar gyfer Gwasanaethau Busnes a Rhyngwladol i gefnogi a datblygu gweithgareddau sy’n ymwneud â gwasanaethau masnachol a phrentisiaethau. Rydym yn chwilio am rywun sydd â set sgiliau trosglwyddadwy, sy’n rhoi sylw i fanylion ac sydd â’r potensial a’r uchelgais i wneud cyfraniad strategol i’r coleg.

Mae gan Goleg y Cymoedd drosiant o tua £50m, mae’n cyflogi tua 830 o staff ac mae ganddo oddeutu 10,000 o ddysgwyr yn astudio yn bennaf ar ei gampysau yn Aberdâr, y Rhondda, Nantgarw ac Ystrad Mynach. Mae’r coleg yn cynnig cwricwlwm AB cynhwysfawr a chynhwysol o lefel mynediad hyd at lefel 4 ac mae hefyd yn cynnig ystod o raglenni AU o HNC hyd at raddau llawn, mewn partneriaeth â phrifysgolion lleol.

Gallwch gyflwyno’ch cais yn Gymraeg ac ni fydd cais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Coleg y Cymoedd

Overview

Organisation: Coleg y Cymoedd

Location: South Wales

Salary: £90k

Posted date: 20/05/2022

Closing Date: 07/06/2022

Download an application pack

Download an application pack for this role by providing your details below.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.